PARTICULARS

NETEGES A NIVELL DOMÈSTIC

Dia a dia, en utilitzar la xemeneia i en cremar la llenya utilitzada, es van formant les partícules a les que li donem el nom de sutge, les quals es van quedant adherides a les parets de la xemeneia i el conducte anomenat tir. Amuntegant unes sobre d’altres reduint el diàmetre del conducte, dificultant el pas del fum creat i incrementant el perill d’incendi ja que aquestes partícules són incendiàries.

Amb la neteja de la llar de foc s’aconsegueix un bon funcionament. Els conductes a trobar-se totalment nets proporcionen un tret complet que facilita l’encesa i la circulació dels vapors i fums a l’exterior.
Amb la neteja de xemeneies evitem possibles incendis de l’sutge acumulat en la xemeneia.
A causa del continu calor a què estan sotmesos els materials, en ocasions es poden produir despreniments de algun material a l’interior de la xemeneia com un maó, guix .. podent embussar els conductes.
És important tenir en compte per a la neteja de la llar de foc, si aquesta és de tir directe o té colzes, en el segon cas s’ha d’efectuar la neteja dels colzes mes constant.
I també si el tir és de material d’obra o bé metàl·lic ja que s’aplicaran diferents tractats.

  • xemeneies i llars de foc
  • calderes de llenya, carbó i gas-oil
  • estufes de gas-oil

 

Arrow
Arrow
PlayPause
comunitat-barret-xemeneia
Shadow
ArrowArrow
Slider