INDUSTRIALS

Netegem tot tipu de xemeneies de qualsevol residu, calderes industrials, humificadors, torres de refrigeració, extraccions de pintura, tot tipus de xemeneies, instal·lacions amb sortides de fums, calderes industrials, forns, turbines i conductes d’extracció de fums i  instal·lacions especials.

 

Neteja de turbines d’extracció de fums

La neteja de la turbina és fonamental per al bon funcionament del sistema d’extracció de fums, sent l’única part mecànica instal·lada al sistema.
Un sistema, en el qual la turbina impulsada pel motor a través de les corretges o bé només pel motor depenent del tipus, s’encarrega d’extreure els vapors, olors i fums de la cuina i portar-lo al exterior a través dels conductes.
La part important de la turbina que s’ha de netejar és el rodet. El rodet amb una forma circular format per 30, 50, 70 … pales allargades i corbades que tenen com a funció girar per absorbir / extreure els vapors, olors i fums. En aquestes pales és on es diposita i petrifica el greix impedint que absorbeixi / extregui tots els vapors, olors i fums que agafaria si aquesta estigués neta. També hi rodetes amb pales rectangulars i planes format per un nombre inferior de pales 8,10, 12 … tenint la mateixa funció que les pales corbades.
Això repercuteix en la cuina on s’acumulen fums innecessaris a causa del mal funcionament de la turbina, i la necessària neteja d’altres parts del sistema en què es produeix la combustió del greix, aportant més fums innecessaris.

 

Neteja de conductes i sistemes d’extracció de fums

Els conductes d’extracció de fums, són una altra part molt important del sistema d’extracció de fums.
Ja que són els conductors d’extracció de cuines, aquest fum que es genera, viatja a través dels conductes condensant i impregnant tota la instal·lació, ja siguin conductes rodons o rectangulars i estiguin instal·lats en trams verticals o trams horitzontals.
Una condensació que deriva en una acumulació incontrolada de residus en forma de greixos i olis, obstaculitzant poc a poc el conducte, disminuint el diàmetre del mateix i dificultant més el pas de l’aire, forçant així la turbina i deixant d’extreure tot l’aire que extrauria si aquests estiguessin nets i creant al seu torn focus de bacteris i aliment per rosegadors.

El punt més important és el perill que es crea, si en els conductes d’extracció de fums que formen la instal·lació, estan amb una acumulació de greixos i olis, aquests faran com a conductors del foc en un incendi, cremant i conduint les flames.

 

Arrow
Arrow
PlayPause
Sistema-Turbina-net
Shadow
ArrowArrow
Slider