L’ESCURA-XEMENEIES

Netegem tot tipu de xemeneies de qualsevol residu, calderes industrials, humificadors, torres de refrigeració, extraccions de pintura, tot tipus de xemeneies, instal·lacions amb sortides de fums, calderes industrials, forns, turbines i conductes d’extracció de fums i instal·lacions especials.

CAMPANES I EXTRACTORS

Per evitar fums innecessaris en la seva cuina i els temuts incendis, cal retirar el greix acumulat a la campana, ja que aquesta actua com a combustible. Cal retirar-la de forma anual o semestral i així estar dins de la normativa dictada per sanitat.
Sent també un dels principals focus d’infeccions a causa de que el greix també actua com un entorn favorable per al creixement de bacteris i aliment per rossegadors.

NETEGES DOMÈSTIQUES EN LLARS I COMUNITATS

Dia a dia, en utilitzar la xemeneia i en cremar la llenya utilitzada, es van formant les partícules a les que li donem el nom de sutge, les quals es van quedant adherides a les parets de la xemeneia i el conducte anomenat tir.
Amuntegant unes sobre d’altres reduint el diàmetre del conducte, dificultant el pas del fum creat i incrementant el perill d’incendi ja que aquestes partícules són incendiàries.
Amb la neteja de xemeneies evitem possibles incendis de l’sutge acumulat en la xemeneia.
A causa del continu calor a què estan sotmesos els materials, en ocasions es poden produir despreniments de algun material a l’interior de la xemeneia com un maó, guix .. podent embussar els conductes.

RESTAURACIÓ

Desgreixatge de tot tipus d’instal·lació en Restaurants, Hotels, Pizzeries, Bars, etc.Tractem qualsevol part de la instal·lació com la campana extractora, tub de sortida de fums, filtres, extractor, ventilador. Tots els...

INDUSTRIALS

Netegem tot tipu de xemeneies de qualsevol residu, calderes industrials, humificadors, torres de refrigeració, extraccions de pintura, tot tipus de xemeneies, instal·lacions amb sortides de fums, calderes industrials, forns, turbines i conductes d’extracció...

PARTICULARS

NETEGES A NIVELL DOMÈSTIC Dia a dia, en utilitzar la xemeneia i en cremar la llenya utilitzada, es van formant les partícules a les que li donem el nom de...
 

L’opinió dels nostres clients ens avala